Strefa wolnego handlu UE-Ukraina. Kwestie instytucjonalne i prawne

Daniel Szeligowski
WSIiZ Working Papers
No 10.
Artykuł zawiera przegląd najważniejszych zmian instytucjonalnych i prawnych, jakie do ukraińskiego prawodawstwa wprowadza wynegocjowane z Unią Europejską porozumienie o wolnym handlu, będące integralną częścią Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina. Autor przedstawia również dotychczasowy proces współpracy pomiędzy UE i Ukrainą w zakresie reform instytucjonalnych i prawnych, realizowany w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz pozostałych porozumień dwustronnych. Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego w ramach Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Keywords: Partnerstwo Wschodnie, Ukraina, Unia Europejska, polityka zagraniczna, strefa wolnego handlu
JEL classification: F1, F4, F5
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie