Środowisko dziennikarzy współczesnych mediów polskojęzycznych w Londynie. Problemy i specyfika

Iwona Leonowicz-Bukała
WSIiZ Working Papers
No 9.
Autorka dokonuje opisu środowiska dziennikarzy mediów polskojęzycznych, funkcjonujących współcześnie w stolicy Wielkiej Brytanii i podejmuje próbę odpowiedzi a pytanie, czy można mówić o jakichś ich cechach wspólnych – zarówno jeśli chodzi o profesjonalne zaplecze zawodowe, jak i sposób uprawiania zawodu dziennikarza na emigracji. Stawia także pytania o to, z jakimi problemami musi radzić sobie dzisiaj dziennikarz emigracyjny – a zatem, jakich kompetencji oczekuje od niego rynek polskich mediów etnicznych w Londynie (i innych wielkich metropoliach). Tekst oparty jest na wynikach badań własnych, przeprowadzonych w grudniu 2010 r. wśród dziennikarzy mediów polskojęzycznych w Londynie (ankieta), wywiadów pogłębionych z redaktorami naczelnymi tych mediów oraz badań sondażowych na próbie 556 Polaków mieszkających w Londynie w czerwcu 2011 r.
Keywords: media etniczne, Polacy w Londynie, media emigracyjne, dziennikarz na emigracji
JEL classification:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie