Rola i funkcje polskojęzycznych mediów w Londynie, komunikat z badań

Iwona Leonowicz-Bukała
WSIiZ Working Papers
No 8.
Komunikat w skrótowej formie prezentuje najważniejsze wnioski z badań roli i funkcji mediów polskojęzycznych w Wielkiej Brytanii, opartych na aglomeracji londyńskiej. Badania, przeprowadzone w latach 2009 – 2013, objęły: ilościowe sondażowe badania odbiorców mediów (Polaków mieszkających w Londynie), ilościowe badania dziennikarzy polskiej prasy drukowanej, rozgłośni radiowych oraz emigracyjnych portali internetowych, jakościowe badania redaktorów naczelnych tych mediów oraz ich strukturalną analizę zawartości. Łącznie przebadano 9 redakcji i mediów oraz 556 Polaków – potencjalnych i faktycznych odbiorców mediów. Komunikat zawiera podstawowe informacje o zakresie korzystania z mediów przez polskich migrantów w Londynie, ich oczekiwań, co do roli mediów emigracyjnych, a także o roli mediów w opiniach środowiska dziennikarskiego. Dane te uzupełnia opis głównych funkcji nadanych przekazom medialnym, oparty o analizę zawartości przekazów drukowanych, internetowych oraz programów radiowych.
Keywords: media etniczne, Polacy w Londynie, media emigracyjne, rola mediów
JEL classification:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie