Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: modyfikacje i rozszerzenia

Jan Winiecki
WSIiZ Working Papers
No 6.
Artykuł przedstawia wzorce przekształceń strukturalnych oraz podaje przykłady odchyleń od tychże wzorców z podziałem na poszczególne fazy zmian struktury gospodarek na świecie. Autor artykułu identyfikuje czynniki determinujące poszczególne fazy przekształcenia oraz sposób, w jaki reflektowane są one przez wzrost gospodarczy krajów je doświadczających. Artykuł identyfikuje również istotne problemy związane z bazą empiryczną oraz niedostatki wiedzy na temat przekształceń strukturalnych w procesie rozwoju gospodarczego.
Keywords: Wzrost gospodarczy, knowledge intensive services, zmiany strukturalne
JEL classification: E02, O11, O30
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie