Partnerstwo Wschodnie. Analiza efektywności na przykładzie Ukrainy

Daniel Szeligowski
WSIiZ Working Papers
No 4.
Partnerstwo Wschodnie zainicjowane zostało w 2009 r. jako “wschodni wymiar” Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Stowarzyszenie polityczne i integracja gospodarcza miały na celu zbliżenie krajów partnerskich z Unią Europejską oraz rozszerzenie strefy stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu. 4 lata funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego to jednak okres porażek i upadków. UE nie zdołała podpisać nowych porozumień z krajami objętymi inicjatywą, a jej wschodni sąsiedzi postanowili podążyć drogą autorytaryzmu. Ewentualny sukces polityki wschodniej UE zależy tymczasem od „rzeczywistego” europejskiego wyboru Kijowa. W swojej pracy Autor dokonuje bilansu funkcjonowania inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, ukazując pozycję Ukrainy na tle pozostałych państw partnerskich. Analizuje również ewolucję systemu politycznego Ukrainy od momentu zainaugurowania unijnej inicjatywy. W opinii Autora Partnerstwo Wschodnie pozostaje instrumentem nieefektywnym i niezdolnym do wpływania na sytuację wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej.
Keywords: Partnerstwo Wschodnie, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Ukraina, Unia Europejska, polityka zagraniczna
JEL classification: E02, E20, E60, F15, F59, O52
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie