Badania Swiadomosci Pracownikow Przedsiebiorstw z Zakresu Ochrony Informacji oraz Bezpieczenstwa Teleinformatycznego

Daniel Dereniowski
WSIiZ Working Papers
No 22.
Rok do roku coraz więcej firm w Polsce jak i na świecie jest zagrożonych wyciekiem i kradzieżą poufnych informacji. Szybko rosnąca liczba ataków oraz coraz więcej możliwości kradzieży informacji zmuszają przedsiębiorstwa do szukania nowych możliwości budowania własnego bezpieczeństwa informacyjnego. Jak wynika z badań prawie połowa incydentów z ochroną danych była spowodowana przez obecnych lub byłych pracowników atakowane przedsiębiorstwa. Autor poruszając ten temat skupił się na ocenie poziomu wiedzy oraz zbadaniu postaw wśród szeregowych pracowników firm w województwie podkarpackim oraz mazowieckim właśnie z zakresu ochrony informacji. Jednocześnie badano zależności pomiędzy posiadanymi umiejętnościami, poglądami i wiedzą z zakresu bezpieczeństwa informacji a wyższą lub niższą świadomością możliwości wystąpienia zagrożeń i skutecznemu ich przeciwdziałaniu. Publikacja powstała dzięki realizacji grantu badawczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant”.
Keywords: ochrona informacji, bezpieczeństwo informacyjne, przestępczość gospodarcza
JEL classification:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie