University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. mjr H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, Polska

tel. +48 17 866 11 34
fax. +48 17 866 12 22

Natalia Białek - nbialek@wsiz.rzeszow.pl

Łukasz Cywiński - lcywinski@wsiz.rzeszow.pl 

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie
WSIiZ WORKING PAPERS

© 2011 - 2013 All Rights Reserved
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie